Residus

Recollida de taps solidaris: Fundació GAEM i Fundación Noelia

Projecte de recollida de taps a través del CRAI Biblioteca, que destina el material recollit a la recerca en projectes d’entitats sense ànim de lucre: Fundació GAEM (2016-2018) i Fundación Noelia (2019-2021)

KeFaXoKi_UB

Campanya de comunicació duta a terme entre els anys 2020 i 2021 per promoure una millor qualitat en la recollida selectiva i sensibilitzar sobre la necessitat de reduir els residus que generem a la universitat

Millora de la recollida selectiva als edificis

Mitjançant el canvi de distribució de papereres de residus als nostres edificis i la implantació de punts de recollida selectiva, aconseguim una millora de la quantitat i la qualitat de separació de residus municipals.

Recollida selectiva de matèria orgànica

Distribució de contenidors de recollida selectiva de residus de la fracció matèria orgànica en espais comuns dels edificis, com ara vestíbuls, menjadors, sales polivalents i office, per tal que la comunitat universitària hi pugui dipositar restes de menjar

Opció sense got a les màquines de vending

Senyalització a les màquines de venda de begudes calentes de l’opció sense got, per tal que les persones usuàries coneguin el descompte aplicat i redueixin la generació de residus

Retorna UB

Projecte que entre els anys 2015 i 2018 va incloure un sistema d’incentius per al retorn d’envasos, la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn dels envasos de begudes de les màquines de vending, i la reordenació de papereres de recollida selectiva als edificis per millorar la proporció de residus que es recuperen i reduir els que es dipositen a la fracció resta

Safates de paper per reutilitzar del CRAI Biblioteques

Les safates de paper per reutilitzar es troben al punt d’informació i préstec de les biblioteques del CRAI, i contenen paper usat per una cara que es pot agafar per prendre notes i contribuir a la reducció dels residus generats a la Universitat.

Oportunidades del fomento de la sociedad del reciclaje en los entornos de las universidades y otros espacios de enseñanza: el caso de la recuperación y reciclado del papel

Estudi realitzat l’any 2011 en col·laboració amb Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) i la Comisión Sectorial de la CRUE sobre Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos. L’OSSMA va coordinar la realització de l’enquesta a la UB

Manual de gestió de residus especials de la UB

Centrat en l’aplicació de tècniques de neutralització o eliminació dels residus perillosos generats als laboratoris de la UB, aquest manual va quedar en desús a partir de l’any 2005 amb l’aplicació del procediment de gestó de residus especials