Estudis de mobilitat

Periòdicament, es realitza una Enquesta de mobilitat a la comunitat universitària de la UB per conèixer quins són els mitjans de transport que s’utilitzen habitualment per accedir a la universitat, els motius de l’elecció, el temps mitjà de desplaçament, el lloc de residència, i altra informació d’interès que permeti realitzar les Diagnosis de Mobilitat dels diferents campus de la UB, per detectar deficiències i fer propostes de millora amb l’objectiu d’aconseguir una mobilitat universitària més sostenible.

Diagrama amb els resultats de l'enquesta de mobilitat 2022

Enquesta de mobilitat UB (2022)

Tercera enquesta de mobilitat de la UB, realitzada l’any 2022, a tota la comunitat universitària de la UB.

Carrers pacificats al Campus Diagonal.

Diagnosi de mobilitat del Campus Diagonal Portal del Coneixement (2018)

Tercera diagnosi de mobilitat del Campus Diagonal Portal del Coneixement, que inclou tant l’anàlisi de l’oferta com l’estudi de la demanda, a partir de l’enquesta de mobilitat de l’any 2018.

Impacte ambiental mobilitat

Enquesta de mobilitat UB (2018)

Segona enquesta de mobilitat de la UB, realitzada l’any 2018, a tota la comunitat universitària de la UB.

Qualitat viari Diagonal

Qualitat del viari al Campus Diagonal Portal del Coneixement (2016)

Anàlisi de l’estat dels vials que donen accés al Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement a partir del càlcul d’un indicador de qualitat global del viari.

Parking interior Mundet

Diagnosi de mobilitat del Campus de Mundet (2013-2015)

Segona diagnosi de mobilitat del Campus de Mundet, que inclou tant l’anàlisi de l’oferta com l’estudi de la demanda a partir de l’enquesta de mobilitat de l’any 2013.

Metro Bellvitge

Diagnosi de mobilitat del Campus de Bellvitge (2013-2015)


Primera diagnosi de mobilitat del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, que inclou tant l’anàlisi de l’oferta com l’estudi de la demanda a partir de l’enquesta de mobilitat de l’any 2013.

Metro Universitat

Diagnosi de mobilitat del Campus Centre (2013-2015)

Primera diagnosi de mobilitat del Campus Centre, que inclou tant l’anàlisi de l’oferta com l’estudi de la demanda a partir de l’enquesta de mobilitat de l’any 2013.

Aparcament bicicletes relacions laborals

Diagnosi de mobilitat del Campus Diagonal Portal del Coneixement (2013-2014)

Segona diagnosi de mobilitat del Campus Diagonal Portal del Coneixement, que inclou tant l’anàlisi de l’oferta com l’estudi de la demanda a partir de l’enquesta de mobilitat de l’any 2013.

Campus Mundet

Diagnosi de mobilitat del Campus de Mundet (2011)

Primera diagnosi de mobilitat del Campus Mundet de la UB.

Campus Diagonal

Diagnosi de mobilitat del Campus Diagonal Portal del Coneixement (2010)

Primera diagnosi de mobilitat realitzada a la UB. L’estudi es basa en un projecte final de carrera de la llicenciatura de Ciències Ambientals, dirigit i supervisat per la Unitat de Medi Ambient de l’OSSMA.

Facultats de Geografia i Història i Filosofia

Estudi de mobilitat: Facultats de Filosofia i de Geografia i Història de la UB: impacte del trasllat del campus de Diagonal a Ciutat Vella (2006)

Estudi que analitza l’impacte del trasllat de les facultats de Filosofia i de Geografia i Història del Campus Diagonal a Ciutat Vella. Com a resultat d’aquest estudi es va dur a terme una campanya de sensibilització sobre mobilitat sostenible, tant abans com després del trasllat, que va incloure la realització de la primera cursa dels transports a la UB, en col·laboració amb la PTP.