ODS 15: Vida d’ecosistemes terrestres

Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i frenar la pèrdua de la diversitat biològica.

Consulta aquest ODS a la pàgina de l’ONU Enllaç extern

Activitats de l’OSSMA que contribueixen a aquest ODS:

Conservar la natura ens aporta molts beneficis, ja que redueixen la contaminació atmosfèrica i acústica, milloren el nostre benestar físic i emocional, entre d'altres. Llegeix els NaturConsells per descobrir-ho.

Aquesta és la tercera memòria d'activitat transversal de l'OSSMA, que recull les principals actuacions i projectes duts a terme l'any 2021.

UNI-ECO convoca la 2a edició dels «Reptes verds», adreçada a aquelles persones de la comunitat universitària interessades a construir una universitat més sostenible.

Si estudies o treballes en la UB, forma un equip i, a travès de la plataforma en línia d’UNI-ECO, proposa abans de l'11 d'abril un projecte que contribueixi a fer més sostenible el teu campus.

En la sessió ordinària del Claustre de la UB de l'11 de desembre es van presentar els principals resultats de la darrera memòria anual de seguiment del Pla de Sostenibilitat UB.

En el marc del conveni de col·laboració amb el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), la Universitat de Barcelona disposa de fins a cinc inscripcions gratuïtes per presentar pòsters o comunicacions tècniques a la 13a edició de CONAMA, que es celebrarà del 28 de novembre a l’1 de desembre al Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

El passat 13 de juliol el Consell de Govern va ser informat i va acceptar la substitució de la Declaració Política de Medi Ambient de la UB, vigent des de l’any 2000, per la nova Política de Sostenibilitat.

Des que la compra de paper d’impressió i escriptura de la Universitat de Barcelona es fa a través de proveïdors homologats (més informació a Compres UB), les diferents alternatives disponibles incorporen criteris ambientals que permeten reduir l’impacte ambiental associat al seu consum.