Capçalera memòria d'activitat OSSMA 2022

Memòria d’activitat OSSMA 2022

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) publica la quarta memòria d’activitat transversal, on es recullen les principals actuacions i projectes que es van dur a terme al llarg de l’any 2022.

El document manté l’estructura d’anys anteriors, incloent-hi l’activitat del Servei de Prevenció, de la Unitat de Medi Ambient i d’Atenció Social, un apartat dedicat a la relació entre aquestes actuacions i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, i un capítol d’indicadors. Els indicadors reflecteixen tant l’activitat de l’OSSMA com l’estat i l’evolució de la Universitat de Barcelona en els àmbits de la prevenció de riscos laborals i medi ambient.

Consulteu la memòria d’activitat OSSMA 2022.

Portada memòria d'activitat OSSMA 2022