Material de sensibilització i senyalització COVID19

Cartells descarregables per a la seva impressió

Taula orientativa de col·locació

Ubicació
Accés edificiZones Comuns / DistribuïdorsPunt d’InformacióZona de fitxatgeAscensorsLavabosAccés departaments i oficinesLaboratorisVestuaris
CartellDistància de seguretat
Aforament limitat (1 pers.)
Aforament limitat (2 pers.)
Mascareta recomanada
Mascareta obligatòria
Compartir dispositius
Ascensor
Ascensor + mascareta
Conjunt normes
Espereu darrere la línia
Escales baixada
Escales pujada
Escales doble sentit
Rentat de mans sabó
Rentat de mans solució
Instruccions rentat sabó
Instruccions rentat solució
Direcció dreta
Direcció esquerra
Neteja lloc de treball
In itinere