Material de sensibilització i senyalització COVID19

Cartells descarregables per a la seva impressió

Distància de seguretat (actualitzat)
Material higiènic d'un sol ús
Paperera material higiènic (format A4 i format A3)
Fes servir gel abans d'utilitzar la impressora
Recomanacions per fer servir la impressora
És obligatori l'ús de mascareta
Ús obligatori de mascareta
Ús obligatori de mascareta en tot moment
Recepció de paqueteria
Recepció de paqueteria (A3)
Compartir dispositius
No compartiu els estris
Només una personal a l'ascensor
Ascensor d’ús individual
Ascensor d’ús individual i obligatorietat de mascareta

Cartell distància seguretat quan s'espera torn
Esperar darrere la línia
Quedeu-vos aquí esperant
Zona d’espera
Sentit únic de pujada
Doble sentit
Sentit únic de baixada
Sentit únic de baixada
Sentit obligatòri a la dreta
Sentit únic a la dreta
Sentit únic a l’esquerra
Doble sentit
Col·labora amb el personal de neteja
Premeu amb el colze el dispensador
Recordatori de rentar les mans amb alcohol
Recordatori de rentar les mans amb sabó
Mesures d'higiene
Eviteu l’ús d’estris i
aparells compartits
Cartell: No begueu de les fonts directament
No begueu de les fonts directament
Eixuga't les mans amb paper
Utilitzeu paper per eixugar-vos les mans
Instruccions de rentat amb sabó

Instruccions de rentat amb alcohol
Conjunt de normes
Conjunt normes COVID-19 actualitzada
Conjunt de normes (actualitzat)
Consells durant els desplaçaments
Recomanancions generals COVID
Recordeu les següents normes bàsiques
Fes servir els espais habilitats
Únicament es poden fer servir els espais habilitats
Ventileu
Mantingueu portes i finestres obertes

Taula orientativa de col·locació

Ubicació
Accés edificiZones Comuns / DistribuïdorsPunt d’InformacióZona de fitxatgeAscensorsLavabosAccés departaments i oficinesLaboratorisVestuaris
CartellDistància de seguretat
Aforament limitat (1 pers.)
Aforament limitat (2 pers.)
Mascareta recomanada
Mascareta obligatòria
Compartir dispositius
Ascensor
Ascensor + mascareta
Conjunt normes
Espereu darrere la línia
Escales baixada
Escales pujada
Escales doble sentit
Rentat de mans sabó
Rentat de mans solució
Instruccions rentat sabó
Instruccions rentat solució
Direcció dreta
Direcció esquerra
Neteja lloc de treball
In itinere