Amb què véns? – Enquesta de Mobilitat UB

La Universitat de Barcelona comença a dur a terme a partir d’aquest any una enquesta periòdica de mobilitat, adreçada a tots els estudiants i personal vinculat a la UB (PAS, PDI i altre personal extern), per tal de conèixer com es desplaça la comunitat universitària als nostres centres de forma habitual.