Comissió de Recerca

La Comissió de Recerca de la Facultat de Belles Arts està formada per:

  • Investigadors Principals dels Projectes de Recerca Finançats pel Ministeri 
  • Investigadors Principals dels Projectes de Recerca Finançats per la Generalitat 
  • Investigadors Principals dels Projectes de Recerca Europeus 
  • Investigadors Principals dels Grups de Recerca Consolidats 
  • Administradora de Centre  
  • Representant de l’Oficina de Recerca de la Facultat 
  • Vicedegana de Recerca 
  • Responsables dels Centres o Instituts de Recerca 
  • Centre de Recerca Polis 

 

Contacte administrariu:

Gloria Ribera Costa

Correu electrònicor.belles.arts@ub.edu