Comissió de Recerca

Degà: Eugeni Boldú

Vicedegà de recerca: Oriol Ventura

Secretaria: Glòria Ribera

Administradora de centre: Purificación Aguilera

Cap del CRAI: Mónica Arenas

Representant de becaris de Recerca: Jorge Otero

IP Projectes i Grups de recerca
IMARTE: Eloi Puig
Art Públic, Memòria i Patrimoni: Núria Ricart
Recerca en Disseny: Oriol Moret
Conservació i Restauració del Pat: Gema Campo
Art, Poesia i Educació: Eva Figueras
Cuerpos Conectados II: Laura Baigorri
Rep. Cont. Duelo y Dolor: Montserrat Morcate
Democracy meets Arts: Laura Malinverni
Exploring & Educating Cultural L.: J. Aurelio Castro