Acreditació

Les titulacions universitàries oficials s’han de sotmetre a un procés d’acreditació passats 6 anys des de la verificació, en el cas dels graus, i passats 4 anys en el cas dels màsters.

El procés d’acreditació té per objectiu evidenciar que el títol s’està desenvolupant d’acord amb el projecte inicial verificat, que se’n fa el seguiment periòdic, i s’introdueixen les modificacions o accions de millora que se’n deriven.

L’acreditació es desenvolupa en dues fases diferenciades. Una primera fase en la que la Facultat realitza una avaluació interna de les titulacions, i elabora l’autoinforme. I una segona fase en la que un comitè d’avaluació externa realitza una visita externa al centre i desenvolupa audiències als diferents grups d’interès de la Facultat.

El procés d’acreditació finalitza amb l’Informe d’Avaluació Externa per part del Comitè Extern, i l’Informe d’Acreditació per part de la Comissió d’Acreditació d’AQU.

Acreditació 2020

Titulacions que s'acrediten el 2020:

 

Processos:

  1. Membres del Comitè d’Avaluació Intern (CAI)
  2. Informació pública de l'Autoinforme 2019 per a l'acreditació dels màsters universitaris 

Autoinforme 2019

Podeu fer arribar les vostres valoracions i comentaris del 27 de novembre fins al 7 desembre de 2019  al correu:   dg.belles.arts@ub.edu (procés finalitzat)
 

  1. Membres del Comitè d'Avaluació Extern (CAE)
     
  2. Programa del Comitè d'Avaluació Extern del dia 20 de febrer de 2020
     
  3. Audiència oberta per a l'acreditació dels màsters universitaris

Dia: 20 de febrer
Hora: de 17 a 17.30 h
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Belles Arts, edifici principal, 1r pis

Anunci públic

Titulacions que s'acreditaven el 2015:


Autoinforme 2015

Documentació avaluació acreditació