Informes de seguiment

El procés de seguiment pretén d’una banda vetllar per la millora continua de les titulacions dels centre mitjançant anàlisis sistemàtics del desenvolupament de les seves titulacions, dels seus recursos, els seus serveis i l’eficàcia del seu Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat. D’altra banda el seguiment ha de permetre anar recollint evidències que acompanyin els anàlisis i fer un retiment de comptes a la societat fent públics els resultats obtinguts.

 

Informe de seguiment de centre 2020-2021 i 2021-2022

Les titulacions analitzades en l'informe de seguiment de centre són:

 • Grau en Belles Arts
 • Grau en Disseny
 • Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals

 

 • Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració (extinció)
 • Màster en Producció i Recerca Artística 
 • Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (extinció)

 

Informe de seguiment de centre 2020-2021 i 2021-2022

Les titulacions que han passat per l'informe de seguiment de centre són:

 • Grau en Belles Arts
 • Grau en Disseny
 • Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals

 

 • Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració
 • Màster en Producció i Recerca Artística
 • Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat

 

Informe de seguiment de centre (ISC 2015-2017)