Autoconsulta de l'expedient

Un cop matriculat a un ensenyament de la Universitat de Barcelona, l'estudiant pot fer el seguiment continuat del seu expedient a través de l'autoconsulta d'expedient. En el cas que la matrícula estigui suspesa per impagament no es podrà obtenir l’expedient.

L'autoconsulta d'expedient es pot fer a través de dues vies diferents:

1. Accedint a Món UB  / Intranet la teva UB / Consulta de qualificacions i expedient. Per accedir-hi cal tenir l'identificador que figura al rebut de la matrícula i haver generat una contrasenya personal. Si no teniu algun d’aquests paràmetres es pot obtenir informació a través del botó d'ajuda que es troba al propi accés.

2. Clicant a Autoconsulta d'expedient. En aquest cas per accedir l’expedient cal introduir el NIUB i la data de naixement.

A través de l'autoconsulta d'expedient, l'alumnat pot conèixer l'estat del seu expedient acadèmic en un moment específic: qualificacions provisionals o definitives, assignatures matriculades, assignatures reconegudes pendents de matriculació, assignatures matriculades pendents de qualificació, avisos puntuals d'incidències de pagament i altres informacions d'interès.