Premis extraordinaris de màsters universitaris

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs acadèmic amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.


L'alumnat que va finalitzar el màster el curs 2022-2023  amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i ha pagat els drets d'expedició del títol, ha d'emplenar la sol·licitud i adjuntar-ho a través de la instància genèrica de la UB.

Per a més informació, podeu accedir a la Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de màsters.

Recordeu que el termini màxim per enviar les sol·licituds és del 6 de novembre de 2023 fins al 5 de desembre de 2023 a les 23:59 h