Matrícula: modificació i anul·lació de matrícula

Informació oficial UB en relació a la modificació i anul·lació de matrícula 

Per accedir a la modificació de matrícula dins del termini centre:

Accés a aquest tràmit en línia

Donat que el termini centre determinat segons curs acadèmic no correspon en molts casos a la casuística dels alumnes de màster universitari, molts d’ells internacionals, s’estableix la possibilitat de modificació de matrícula dins del termini de 7 dies naturals des que s’ha confirmat la matrícula, sempre dins del termini màxim de modificació de matrícula UB. La persona interessada pot sol·licitar

  • La supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada.

Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior, i la UB ha d’abonar-te la diferència que es pugui produir a favor teu.

Per accedir a la modificació de matrícula dins el termini màxim de modificació UB, i segons la informació oficial UB a la ruta exposada més a dalt:

Accés a aquest tràmit en línia (S3)

Si demaneu, segons la informació de matrícula oficial de la UB a la ruta exposada més a dalt,  l’anul·lació de matrícula per causes greus o excepcionals, o bé, per interès personal

Accés a aquest tràmit en línia (S4)