Convocatòries i ajuts

Finançament de la recerca

  • Ajut cofinançament d'infraestructures de recerca i publicacions vinculades amb Projectes Competitius de Recerca i Grups de Recerca Consolidats (ACIR)


Objectius

  1. Cofinançament d'infraestructures de recerca sol·licitades en les convocatòries corresponents de la Generalitat i/o del Ministeri, amb cofinançament del Departament
  2.  Ajuts per a traduccions a l'anglès per a publicació en revistes indexades (nivell A o Quartil Superior) per a membres de Grups de Recerca Consolidats i Projectes Competitius, amb cofinançament del Departament, Grup de Recerca Consolidat o Projecte Competitiu.
  3. Coedició amb una editorial que garanteixi la distribució d'una obra de recerca. La sol·licitud ha d'anar acompanyada del pressupost corresponent i de l'acreditació de cofinançament del Departament, Grup de Recerca Consolidat o Projecte Competitiu.

Enllaços: Bases i Imprès de sol·licitud

  • Borses Cotutela (BC)

Objectius

Donar suport a la realització d'estades per part de joves investigadors que hagin signat (a través del seu programa de doctorat) un contracte de cotutela amb una Universitat estrangera.

EnllaçosBases i Imprès de sol·licitud

  • Borses de Viatge (BV)

Objectius

Donar suport a l'assistència a congressos, jornades i seminaris, en les quals es presenta una ponència o una comunicació.

Enllaços: Bases i Imprès de sol·licitud

  • Estada de científics estrangers (ECE)

Objectius

L'objecte és aprofitar el fet que científics estrangers de prestigi que estiguin a prop de Barcelona, facin una estada a la nostra Universitat.

Aquesta modalitat inclou la possibilitat de realitzar cursos en què hi participin professors estrangers. L'objectiu d'aquests cursos ha de ser la millora del nivell de recerca al sí dels departaments i grups de recerca acreditats. En aquest cas la sol.licitud ha d'incorporar la corresponent organització docent.

Enllaços: Bases i Imprès de sol·licitud

  • Organització de Congressos, Exposicions, Jornades i activitats de divulgació de la recerca (OCEJ)

Objectiu

L'objecte és col·laborar en el finançament de congressos, jornades, simposis i activitats de divulgació de la recerca, així com d’exposicions vinculades a grups i projectes de recerca organitzades pel professorat que pertanyi a la Facultat de Belles Arts.

Enllaços: Bases i Imprès de sol·licitud

NOTA

És imprescindible que professors, professores, becaris i becàries oficials (FI, FPU, FPI, APIF) sol·licitants, tinguin el seu currículum actualitzat a la base de dades del GREC en data posterior a l'1 de gener de l'any en que es resolguin els ajuts.

Convocades per altres entitats

Comparteix-ho: