Recursos per a la recerca

FORMACIÓ EN RECERCA

ACREDITACIONS PER A LA CARRERA ACADÈMICA

Lector:

Profesor Ayudante Doctor PAD, PEP (ANECA)

Informe Lector (AQU) 

 

Agregat:

Profesor Contratado Doctor PCD, PEP (ANECA) 

Acreditació Agregat (AQU) 

 

Informe Serra Húnter 

 

Sexennis

Trams de Recerca CNEAI (ANECA)

Més informació a#ConversacioneConANECA. Criterios Sexenios Investigación - SESIÓN 1

Trams de Recerca (AQU) 

 

Certificat I3 (Ministerio de Universidades)

Certificat R3 (Unió Europea)

Més informació:

Servei de Personal Acadèmic en el Pavelló Rosa personal.academic@ub.edu (telèfon 934 021 722)

AVALUACIÓ DE LA RECERCA

Informació sobre l'avaluació de la producció científica (CRAI)

 

Altres informacions:

La Universitat de Barcelona ha signat la Declaració DORA, per a la promoció d’un nou model d’avaluació de la recerca a nivell internacional. Aquest nou paradigma ja s’està implementant en processos d’avaluació oficials, en detriment del model precedent basat exclusivament en les mètriques de les revistes.

Més informació

 

Jornada: Foro Nacional para la reforma de la evaluación de la investigación, 20-01-2023, UB. 

Més informació: Accés a la gravació del vídeo de la Jornada

Coalición CoARA

Recursos d'informació sobre Indexació de Revistes i Editorials