Doctorat

doctorat_recerca

El títol de doctor és la qualificació màxima que pot concedir la Universitat, i s'obté cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral.

Els programes de doctorat són, doncs, conjunts d'activitats formatives i d'investigació que tenen per objectiu l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per obtenir el títol de doctor.

Oferta de programes de doctorat de la Facultat de Belles Arts:

Arts i Educació  

Estudis Avançats en Produccions Artístiques

La Realitat Assetjada: Concepte, Procés i Experimentació Artística

Comparteix-ho: