Mobilitat internacional

Si heu de viatjar a l'estranger, reviseu la següent informació, actualitzada en temps real:

https://registroviajeros.exteriores.gob.es/

 

 

+ informació

 

Informació útil per als estudiants que acaben d'arribar:

Oficina de relacions internacionals

La UB i el seu entorn 

Accés, transport, mobilitat i allotjament.

Recursos lingüístics
Programa d’acollida per a l'alumnat de fora de l'àrea de parla catalana.

Serveis als estudiants d'estada temporal 

Portal MónUB, assegurança escolar, esports, activitats culturals, solidaritat i cooperació.