Programes de Doctorat

doctorat_recerca

Els programes de Doctorat de la Facultat de Belles Arts tenen com a objectiu de formació oferir als estudiants instruments teòrics, metodològics i d'experimentació que els preparin per dur a terme investigacions avançades en arts visuals, produccions artístiques contemporànies, art i educació, disseny i conservació -restauració. Des d'aquests programes, es potencia la creació de significats des de la producció artística i la investigació teòrica implícita en els processos d'experimentació que l'envolta. El factor creatiu i interdisciplinari dels nostres doctorats els confereixen un valor potencial específic i rellevant que incideix notablement en la societat del coneixement.

El professorat dels doctorats dirigeix i participa activament en grups i projectes de recerca I + D + I des de l'any 2000, creant des d'ells noves línies d'investigació que han estat base per a la creació d'aquests estudis.

 

Històric de programes de doctorat de la Facultat de Belles Arts