Convocatòria Extraordinària Final d'Estudis

Informació General

Segons la normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges (Consell de Govern, 8 de maig de 2012).

Als estudiants que en matricular-se a l’inici del curs acadèmic els hi resti un màxim d’un 10% dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, tindran dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només tindran dret a la docència corresponent en el semestre en que s’imparteixi l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària caldrà matricular‐se en el curs de tots els crèdits restants per finalitzar l’ensenyament.

  • Sol·licitud convocatòria extraordinària: del 13 al 21 de juliol de 2023 (imprès sol·licitud)
  • Matrícula convocatòria extraordinària: a finals del mes de juliol de 2023 la Secretaria d'Estudiants i Docència formalitzarà les matrícules de les sol·licituds rebudes
  • Examen convocatòria extraordinària: mes de setembre (a acordar amb professorat)

 

* Per a les assignatures del 1r semestre la convocatòria oficial d'examen és al febrer i la reavaluació el mes de juny. L'examen de la convocatòria extraordinària és durant el mes de setembre.

Relació d'alumnes que poden sol·licitar la convocatòria extraordinària de fi de carrera d'assignatures matriculades del segon quadrimestre i anuals, curs 2023-2024, segons l'ensenyament

- Grau en Biologia

- Grau en Ciències Ambientals

- Grau en Biotecnologia

- Grau en Bioquímica

- Grau en Ciències Biomèdiques

  • Sol·licitud convocatòria extraordinària: mes d'octubre (sol·licitud octubre 2023)
  • Matrícula convocatòria extraordinària: mes de novembre
  • Examen convocatòria extraordinària: mes de febrer

 

* Per a les assignatures anuals i de segon semestre la convocatòria oficial d'examen és al juny i la reavaluació el juny. L'examen de la convocatòria extraordinària és al febrer.