Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial. En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Normativa:    Normes - Criteris