Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat, creada l'any 2009 i reestructurada el 2018 (Art. 33 del Reglament de la Facultat, aprovat pel Consell de Govern el 4 de maig de 2018), vetlla pel bon funcionament del SAIQU.

Composició de la Comissió de Qualitat de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

 

La Comissió de Qualitat té com a funcions principals:

 • Assessorar el/la degà/na, la Junta de Facultat i els departaments en qüestions referents a la qualitat de la docència,
 • Dissenyar, implantar i revisar el sistema de gestió de la qualitat dels ensenyaments adscrits a la Facultat,
 • Col·laborar amb la Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient per integrar els aspectes de qualitat, seguretat i preservació del medi ambient en la gestió dels laboratoris de docència,
 • Promoure activitats de formació i informació amb l’objecte de millorar la qualitat de la docència, i totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

 

Per agilitzar la presa de decisions i l’execució d’accions relacionades amb el SAIQU, s’ha creat una Comissió Permanent de Qualitat, formada pel degà, el director de la Comissió de Qualitat, el vicedegà Acadèmic i de Qualitat, el responsable de l’UQMAS i l’estudiant.

 • Dr. Miquel Vidal. Degà i President de la Comissió
 • Dra. Susana Amézqueta. Directora de la Comissió
 • Dr. Fermín Huarte. Vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Qualitat
 • Sr. Josep Oriol Bernad. Responsable tècnic de la Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat (UQMAS)
 • Dr. Arnald Grabulosa. Cap d’estudis del grau de Química
 • Dr. Roger Bringué. Cap d’estudis del grau d’Enginyeria Química
 • Dra. Nuria Llorca. Cap d’estudis del grau d’Enginyeria de Materials
 • Dr. Iberio de Pinho Ribeiro. Coordinador del Màster en Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica
 • Dr. José Francisco Garcia. Coordinador del Màster en Química Analítica
 • Dr. Gabriel Aullón. Coordinador del Màster en Química de Materials Aplicada
 • Dr. Xavier Ariza. Coordinador del Màster en Química Orgànica
 • Dr. Javier Tejero. Coordinador del Màster en Enginyeria Química
 • Dra. Pilar Marco. Coordinadora del Màster en Enginyeria Ambiental
 • Dr. Joan Formosa. Coordinador dels laboratoris generals de docència
 • Sra. Glòria Durany. Cap de la SED
 • Sra. Brugués Palmero. Administradora de Centre
 • Sra. Emma Autó. Becària de qualitat i estudiant

Contacte

La Comissió de Qualitat de la Facultat de Química disposa d'una adreça de correu electrònic (qualitat.quimica@ub.edu) la què us podeu dirigir per a realitzar qualsevol tràmit relacionat amb el Sistema de Qualitat i també en cas de qualsevol dubte, consulta o suggeriment, els quals respondrem el més aviat possible.

Així mateix, recordeu que qualsevol usuari té a la seva disposició les bústies generals de la Facultat de Química de dubtes i consultes i de queixes i suggeriments. Aquestes bústies es troben al peu de totes les pàgines d'aquest web.

Quality Management in the Faculty and its Internal Quality Assurance System