Processos del SAIQU

El mapa de processos inclou tots els processos que gestiona el sistema i que defineixen el seu abast, des de la definició de la política de qualitat de la facultat fins a l’anàlisi dels resultats i la millora continuada del sistema passant pel disseny de les titulacions i la planificació i el desenvolupament de la docència.

Processos de la Facultat de Química

Share:
Quality Management in the Faculty and its Internal Quality Assurance System