Documentació ensenyaments: memòries de verificació, modificació i informes de seguiment

A partir de l'any 2018 consulteu els informes de seguiment de centre

 

Accediu a les dades del segell del grau.

  • Verificació

     - Verificació

     - Informe final AQU

  • Seguiment

    - A partir de l'any 2018 consulteu els informes de seguiment de centre

  • Acreditació

   - Acreditació 2022

  • Verificació

- Verificació

  • Seguiment

- Informe de seguiment 2012-2013

- Informe de seguiment 2013-2014

A partir de l'any 2018 consulteu els informes de seguiment de centre

  • Acreditació

- Acreditació 2016

- Acreditació 2021

Accediu a les dades del segell del màster.

 

Comparteix-ho: