Documents acadèmics

Informació General

Els documents acadèmics se sol·liciten a través del  MónUB (Sol·licitud de documents acadèmics). Incorporen la signatura digital i es lliuren en format pdf. Els documents estaran disponibles per imprimir durant un període de 3 anys següents a l'emissió.

En el cas que no recordeu les dades per accedir a MonUB, heu d'emplenar el formulari que hi ha al final de la pàgina.

Què és? És un document no oficial en què consten les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.

Per a què serveix? Per fer tràmits interns a la UB, per canviar d’ensenyament dins la UB, per sol·licitar beca, per participar en programes d’intercanvi i mobilitat, per renovar el NIE, per fer la preinscripció universitària (si no s’ha finalitzat l’ensenyament) o pel Currículum Vitae (si no s’ha finalitzat l’ensenyament).

Preu: sense cost

Sol·licitar a MónUB

Què és? És un document oficial que dóna fe de les dades relatives a un ensenyament que l'estudiant està cursant o ha cursat.

Per a què serveix? Per acreditar el contingut de l’expedient acadèmic.
En format paper i amb signatura manuscrita: únicament s'ha de sol·licitar quan el certificat s'ha de presentar a organismes estrangers i és necessària la legalització de la signatura. S'ha de fer constar a l'apartat comentaris.S'ha de recollir a la secretaria.

Preu:  taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitar a MónUB

Què és? És un document que dóna fe de les assignatures de què s’ha matriculat l’estudiant el curs acadèmic actual.

Per a què serveix? Per acreditar la sol·licitud de matrícula davant qualsevol entitat que ho requereixi.

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitar a MónUB

Comparteix-ho: