Accés amb estudis iniciats a l'estranger

L’alumnat amb estudis universitaris o de nivell acadèmic equivalent cursats en una universitat o en un centre d'ensenyament superior a l'estranger, que desitgi cursar estudis de grau a la nostra Universitat ha de sol·licitar la convalidació dels seus estudis per estudis espanyols.

La convalidació és el reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d'estudis superiors realitzats en el estranger respecte d'estudis universitaris espanyols parcials que permetin prosseguir aquests estudis en una Universitat espanyola.

Més informació

En el cas que tingueu una titulació universitària estrangera finalitzada, cal que consulteu l’apartat d’estudis finalitats.

Poden sol·licitar l'admissió per aquesta via:

 • Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals, sempre que s'hagi denegat l'homologació del seu títol a Espanya.

 

El tràmit consta de dues parts: la sol·licitud de reconeixement de crèdits i l'admissió a l'ensenyament. En el cas de la nostra facultat es sol·licita en un mateix document.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits i places

Oferta de places: 

 • Geologia: 5 places
 • Ciències del Mar: 5 places

 

Criteris específics per a la valoració de sol·licituds:

 • Qualificacions obtingudes en els ensenyaments cursats
 • Relació entre els currículums dels estudis anteriors i els estudis sol·licitats
 • Formació acadèmica o professional complementària
 • Estudis superiors cursats amb anterioritat

 

Termini de presentació de sol·licituds:

de l'1 de juny al 11 de juliol de 2023

 

Documentació que cal presentar:

 

En el cas d'estudis iniciats a la UB:

 • Expedient acadèmic

 

Resolució

 • Geologia: Llistat
 • Ciències del Mar: Llistat

 

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

 • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituïda per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
 • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions (expedient acadèmic en el cas d'estudiants de la UB).
 • Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

Les persones que hagin iniciat estudis universitaris oficials i vulguin canviar d'ensenyament o d'universitat poden formalitzar la preinscripció a la següent adreça.

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona 
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Més informació 

Els estudiants admesos hauràn de sol·licitar el trasllat d'expedient al seu centre d'origen abonant, si escau, els drets de trasllat d'expedient i formalitzar la matrícula a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Ciències de la Terra.