Pla d'Estudis 2023-2025

Pla d’estudis general

El MHGM té una durada de dos anys. Durant el primer any es realitzen els mòduls 1 a 5 i durant el segon any es realitzen els mòduls 6 a 9 i el TFM.

El programa docent es compon de 9 mòduls i de la realització del TFM.

 

Mòduls 

Professor Responsable

Crèdits ECTS

 • 1. Hidràulica d'aqüífers i captacions
Enric Vázquez-Suñé

10

 • 2. Prospecció geològica i construcció de pous
Salvador Jordana Margalida

9

 • 3. Hidroquímica, Geoquímica isotòpica i Contaminació

Albert Soler i Gil

Clara Torrentó

 

 • 4. Fonaments per a la modelació numèrica
Luis Vives

3

 • 5. Hidrogeologia aplicada i gestió de recursos hídrics
Ester Vilanova i Muset

9

 • 6. Aplicacions a la mineria, obra civil i recursos eenergètics
Enric Vázquez-Suñé

5

 • 7. Modelació hidrogeològica
Enric Vázquez-Suñé

5

 • 8. Eines i data science 
Rotman A. Criollo Manjarrez

5

 • 9. Hidrogeoquímica i interacció aigua-roca
Cristina Domènech Orti

5

 • Treball Final de Màster
Enric Vázquez-Suñé

25

 

 

Les classes dels mòduls es realitzen en streaming de forma sincrònica i amb possibilitat d'assistir-hi presencialment a Barcelona (Espanya). L'horari de les classes en streaming és de 16h a 19h (CET) de dilluns a dijous.

Les activitats presencials previstes es realitzaran a Barcelona.

1.              Calendari: 26 de febrer a 8 de març de 2024, de dilluns a divendres.

2.              Horari*: de 9h a 13:30h i de 15h a 17h.

* L' horari d' alguns dies d' inici i final de les activitats presencials pot variar.

La realització i presentació del TFM, així com les tutories relacionades, es realitzaran de forma no presencial.

 

 

Calendari detallat del primer any del màster (2023-2024)

Calendari (provisional)

Curs 2023-2024

Modalitat i horari

 • 2 d'octubre de 2023

Sessió inaugural i inici de les classes dels mòduls 1, 2 i 3

Streaming*
De dilluns a dijous de 16 h - 19 h (CET)

 • 3 d'octubre de 2023– 15 de febrer de 2024

Classes mòduls 1 a 3

Streaming*
De dilluns a dijous de 16 h - 19 h (CET)

 • 26 de febrer – 8 de març de 2024

Activitats presencials i exàmens mòduls 1 a 3


Presencial (Barcelona)
Dilluns a divendres de  9 h - 13.30 h i 15 h - 17 h (CET)

 • 18 de març - 6 de juny de 2024

Classes mòduls 3 a 5

Streaming*
De dilluns a dijous de 16 h - 19 h (CET)

 • 13 - 27 de juny de 2024

Classes i exàmens en línia mòduls 3 a 5

Streaming*
De dilluns a dijous de 16 h - 19 h (CET)

 • 10 juliol de 2024

Fi del primer any del màster

 

* Classes streaming: S’informarà amb antelació de la possibilitat d’assistir presencialment a les sessions a Barcelona.

 

Calendari detallat del segon any del màster (2024-2025)

Calendari (provisional)

Curs 2024-2025

Modalitat i horari

 • 1 d'octubre de 2024 - 31 de gener de 2025

Classes mòduls 6 a 9

Streaming*
De dilluns a dijous de 16 h - 19 h (CET)

 • Octubre de 2025

Inici TFM

Streaming*

 • Febrer de 2025

Avançaments del TFM

Streaming

 • Abril de 2025
 • Juny de 2025

Entrega Final del TFM

Streaming

Juliol de 2025 Presentació del TFM Streaming
 • 10 juliol de 2025

Sessió de tancament.

Fi del màster.

Streaming

Sessions streaming: S’informarà amb antelació de la possibilitat d’assistir presencialment a les sessions a Barcelona.

La metodologia d' estudi inclou processos d' aprenentatge de forma autònoma, amb el professor, de treball dirigit, d' aprendre amb la pràctica i d' identificar i aplicar els conceptes apresos en la realitat. La modalitat semipresencial del màster facilita aquesta combinació amb el suport de les tecnologies aplicades a la formació. Per aquesta raó, es disposa d'un campus virtual (Moodle) per a l'intercanvi de documentació, i per a la comunicació professorat-alumnat i alumnat-alumnat.

En cada mòdul el professorat guia i acompanya l' alumnat, ja sigui amb una comunicació asíncrona com a síncrona segons l' activitat. Els mòduls tenen una part teòrica, una altra pràctica i en alguns casos es realitzen tallers i classes de camp-pràctiques.

En la part més teòrica de cada mòdul, el professorat exposa els conceptes i coneixements en les sessions presencials o online i promou que l' alumnat pugui interaccionar en el cas de dubtes per assegurar una entesa de la matèria exposada i promou també el treball autònom posterior de l' alumnat per continuar amb l' estudi. Aquestes sessions d' exposició es complementen amb exemples i casos reals que faciliten l' entesa dels conceptes.

En la part pràctica dels mòduls el professorat proposa exercicis, problemes per resoldre, treballs aplicats o reptes a desenvolupar i també es fan exàmens. Amb aquestes activitats tant el professorat que realitza la correcció, com el propi alumnat, comproven com es van aconseguint els conceptes i com l' alumnat és capaç d' aplicar-los a la pràctica. En alguns mòduls de modelació, es duran a terme tallers en els quals l' alumnat serà guiat pel professor per tal d' aprendre l' ús dels programes informàtics. En alguns mòduls, la part pràctica fa un pas més de manera que els conceptes teoricopràctics vistos es podran identificar i practicar en classes de camp-pràctiques per tal de contextualitzar-lo a la realitat.

En la part final del màster es realitza el Treball Final de Màster (TFM) en el qual l'alumnat haurà de dur a terme un projecte amb dades reals que implicarà aplicar els conceptes apresos anteriorment en els mòduls.

Es realitza una avaluació contínua durant tot el màster i en cadascun dels mòduls, d' aquesta manera es realitza un seguiment acadèmic de l' alumnat per veure el seu progrés i comprovar si va assimilant els conceptes i si és capaç d' interpretar-los i aplicar-los.

Cada mòdul s' avalua amb la puntuació de les activitats realitzades, siguin exercicis o aplicacions, treballs, exàmens o una combinació d' aquestes. La nota mínima d'aprovació dels exàmens i exercicis és d'un 5/10. I la nota final d'aprovació del mòdul és d'un 5/10. En el cas dels mòduls que presenten exercicis i exàmens, per calcular la nota final del mòdul es considerarà un 40% la nota dels exercicis i un 60% la nota dels exàmens.

La realització del TFM presenta també una avaluació contínua per ajudar a regular el ritme de desenvolupament i la constància en l' esforç de l' alumnat presentant avenços del TFM en els quals el professor anirà acompanyant, orientant, revisant i avaluant.

Finalment, el TFM s'aprova amb una nota mínima de 5/10.

Per obtenir el títol de màster cal aprovar individualment cada mòdul i obtenir una nota final de 5/10. La nota final del màster es calcula considerant un 40% la nota del TFM i un 60% la nota mitjana de tots els mòduls.

 

En cas d'acreditar algun títol de postgrau específic en hidrogeologia es podrà sol·licitar l'adaptació del primer any o de diversos mòduls del màster propi en Hidrogeologia i Modelació (MHGM). Places limitades.

S'ofereix la possibilitat de realitzar alguns mòduls del MHGM com a cursos individuals i independents. Veure informació a Cursos Superiors Universitaris

 

 

Comparteix-ho:
logo csic

Segueix-nos / contacta'ns

Adreça electrònica

ODS