Màster propi en Hidrogeologia i Modelació

Sortides professionals

L'obtenció del títol assegura una especialització en el coneixement tant teòric com pràctic de les aigües subterrànies així com la capacitat d'aplicar aquests coneixements en diferents camps en els quals estiguin involucrades, tant en l'àmbit privat com públic, ja sigui amb un perfil més professional tècnic com d'investigació i innovació.

Concretament, serien eixides professionals en els camps de la hidràulica d'aqüífers, el balanç hidrogeològic i càlcul de la recàrrega, la gestió i planificació de les aigües subterrànies, la seva explotació i prospecció, incloent-hi la construcció de pous i la realització d'assaigs hidràulics, la contaminació, control i monitoratge dels aqüífers, l'ús dels isòtops ambientals aplicats a la hidrogeologia, l'estudi de la interacció de les aigües subterrànies amb l'obra civil, el seu aprofitament dins del camp de la geotèrmia i l'ús d'eines informàtiques i GIS.

D'altra banda, bona part del contingut formatiu del màster es focalitza en la modelació hidrogeològica de manera que les eixides professionals a les quals podran optar els titulats inclouran especialment aquest camp tan desenvolupat i demandat en els últims anys.

Comparteix-ho:

Segueix-nos / contacta'ns

Adreça electrònica

ODS