FAQ i altres qüestions importants

Quin programari necessita tenir l'alumnat per a l'estudi dels mòduls del màster?

En relació amb els programaris, durant l' estudi del màster s' informa sobre l' ús d' eines o programari amb antelació.

El Núvol UB  és una eina col·laborativa, comunicativa i d'emmagatzematge en què es disposa, com a membre de la comunitat universitària UB, diferents aplicacions i eines de Microsoft 365. També es té la possibilitat de descarregar des del núvol UB i instal·lar localment a l'equip l 'última versió de la suite MS Office (Excel, Word, ...).

En general, s' utilitza determinats programaris per al desenvolupament de determinades activitats docents com: Easy_Quim; Easy_Bal; MJ_Pumpit, etc. Està previst que pròximament, aquests i altres programes estaran disponibles per a la seva descàrrega a la web de l'IDAEA-CSIC.

En alguns mòduls del màster cal disposar d'algun programari específic (p.ex.: Modflow, Feflow, QGIS, PHREEQC i altres) molts d'ells lliures.

En el cas de Feflow es pot descarregar de forma gratuïta la versió actual per al seu ús docent. El seu ús sense llicència està limitat a un volum de dades, però per a ús docent és més que suficient.

En el cas de Modflow: recomanem l'ús de la versió 4.6.0.159 o superior. En el cas que l'alumne no disposi aquest programari, el pot adquirir a Waterloo Hydrogeologic en una llicència d'estudiant per un any (consultar cost directament amb el distribuïdor)

Per a l'ús d'eines GIS farem servir QGIS, que es pot descarregar gratuïtament.

En qualsevol cas, durant el màster s' anirà informant sobre l' ús d' altres eines o programari amb la màxima antelació possible.

Les classes dels mòduls es realitzen de dilluns a dijous de 16h a 19h (horari CET) en streaming de forma sincrònica. En el cas classes que, per motius tècnics o de força major la direcció del màster hagi d'ajornar, modificar de data/horari o en el cas de classes específiques, complementàries o de tutories, aquestes classes es planificaran de forma puntual i extraordinària els divendres dins de l'horari de 16h a 19h CET. 

L'assistència (online o presencial) a les classes sincròniques en streaming és obligatòria i s'admet fins a un 25% de faltes justificades.

Les activitats presencials a Barcelona es realitzen durant dues setmanes de febrer-març del primer any del màster. L'assistència presencial és obligatòria i no és possible faltar en cap cas, ni realitzar-la de manera remota sincrònica.

L'horari general i orientatiu de les activitats presencials és de 9h a 13:30h i de 15h a 17:30h. Però aquest horari pot variar si l'activitat ho requereix, per exemple en el cas de sortides de camp, conferències, visites, classes especials entre d'altres.

Comparteix-ho:
logo csic

Segueix-nos / contacta'ns

Adreça electrònica

ODS