Pla d'Estudis 2024-2026 (inici Preinscripció 15/05/24)

Pla d’estudis general

El MHGM té una durada de dos anys. Durant el primer any es realitzen els mòduls 1 a 5 i durant el segon any es realitzen els mòduls 6 a 9 i el TFM.

 

Les places estan limitades.

El programa docent es compon de 9 mòduls i de la realització del TFM.

 

Mòduls 

Professor Responsable

Crèdits ECTS

 • 1. Hidràulica d'aqüífers i captacions
Enric Vázquez-Suñé

10

 • 2. Prospecció geològica i construcció de pous
Salvador Jordana Margalida

9

 • 3. Hidroquímica, Geoquímica isotòpica i Contaminació

Albert Soler i Gil

Clara Torrentó

 

 • 4. Fonaments per a la modelació numèrica
Luis Vives

3

 • 5. Hidrogeologia aplicada i gestió de recursos hídrics
Ester Vilanova i Muset

9

 • 6. Aplicacions a la mineria, obra civil i recursos eenergètics
Enric Vázquez-Suñé

5

 • 7. Modelació hidrogeològica
Enric Vázquez-Suñé

5

 • 8. Eines i data science 
Rotman A. Criollo Manjarrez

5

 • 9. Hidrogeoquímica i interacció aigua-roca
Cristina Domènech Orti

5

 • Treball Final de Màster
Enric Vázquez-Suñé

25

 

 

Les classes dels mòduls es realitzen en streaming de forma sincrònica i amb possibilitat d'assistir-hi presencialment a Barcelona (Espanya) o de forma online. L' horari de les classes és de:

 • Primer any: 15:30h a 18:30h (CET) de dilluns a dijous.
 • Segon any: 16:00h a 19:00h (CET) de dilluns a dijous.

Puntualment de forma excepcional hi pot haver classe algun divendres

 

Les activitats presencials obligatòries es realitzaran a Barcelona (Espanya):

 • Calendari: 2 setmanes (dates a concretar al febrer-març 2025), de dilluns a divendres.
 • Horari*: de 9h a 13:30h i de 15h a 17h.

* L' horari d' alguns dies d' inici i final de les activitats presencials pot variar.

La realització i presentació del TFM, així com les tutories relacionades, es realitzaran de forma no presencial.

 

Calendari detallat del primer any del màster (2024-2025)

Calendari (provisional)

Curs 2024-2025

Modalitat i horari

 • 30 de setembre de 2024

Sessió inaugural

Streaming (online/presencial)

15:30h – 16:30h (CET)

 • 1 d'octubre de 2024–febrer de 2025

Classes mòduls 1 a 3

Streaming (online/presencial)
De dilluns a dijous de 15:30h – 18:30h (CET)

 • 2 setmanes (dates a concretar al febrer-març 2025)

Activitats presencials i exàmens mòduls 1 a 3


Presencial (Barcelona)
Dilluns a divendres de  9h - 13:30h y 15h - 17h (CET)

 • març - juliol de 2025

Classes mòduls 3 a 5 i exàmens en línia

Streaming (online/presencial)
De dilluns a dijous de 15:30h – 18:30h (CET)

 • 10 juliol de 2025

Fi del primer any del màster

 

 

Calendari detallat del segon any del màster (2025-2026)

Calendari (provisional)

Curs 2025-2026

Modalitat i horari

 • 30 de setembre de 2025

Sessió inaugural

Streaming (online/presencial)

17:00h – 18:00h (CET)

 • 1 d’ octubre de 2025 - febrer de 2026

Classes mòduls 6 a 9

Streaming (online/presencial)
De dilluns a dijous de 16h - 19h (CET)

 • Octubre de 2025

Inici TFM

 Streaming (online/presencial)

 • Desembre de 2025

 

 Avenços del TFM

 Streaming (online/presencial)

 • Març de 2026
 • Juny de 2026

 Entrega Final del TFM

 Streaming (online/presencial)

 • Juliol de 2026

 Presentació del TFM

 Streaming (online/presencial)

 • 10 juliol de 2026

Sessió de tancament.

Fi del màster.

 Streaming

 

La metodologia d' estudi inclou processos d' aprenentatge de forma autònoma, amb el professor, de treball dirigit, d' aprendre amb la pràctica i d' identificar i aplicar els conceptes apresos en la realitat. La modalitat semipresencial del màster facilita aquesta combinació amb el suport de les tecnologies aplicades a la formació. Per aquesta raó, es disposa d'un campus virtual (Moodle) per a l'intercanvi de documentació, i per a la comunicació professorat-alumnat i alumnat-alumnat.

En cada mòdul el professorat guia i acompanya l' alumnat, ja sigui amb una comunicació asíncrona com a síncrona segons l' activitat. Els mòduls tenen una part teòrica, una altra pràctica i en alguns casos es realitzen tallers i classes de camp-pràctiques.

En la part més teòrica de cada mòdul, el professorat exposa els conceptes i coneixements en les sessions presencials o online i promou que l' alumnat pugui interaccionar en el cas de dubtes per assegurar una entesa de la matèria exposada i promou també el treball autònom posterior de l' alumnat per continuar amb l' estudi. Aquestes sessions d' exposició es complementen amb exemples i casos reals que faciliten l' entesa dels conceptes.

En la part pràctica dels mòduls el professorat proposa exercicis, problemes per resoldre, treballs aplicats o reptes a desenvolupar i també es fan exàmens. Amb aquestes activitats tant el professorat que realitza la correcció, com el propi alumnat, comproven com es van aconseguint els conceptes i com l' alumnat és capaç d' aplicar-los a la pràctica. En alguns mòduls de modelació, es duran a terme tallers en els quals l' alumnat serà guiat pel professor per tal d' aprendre l' ús dels programes informàtics. En alguns mòduls, la part pràctica fa un pas més de manera que els conceptes teoricopràctics vistos es podran identificar i practicar en classes de camp-pràctiques per tal de contextualitzar-lo a la realitat.

En la part final del màster es realitza el Treball Final de Màster (TFM) en el qual l'alumnat haurà de dur a terme un projecte amb dades reals que implicarà aplicar els conceptes apresos anteriorment en els mòduls.

Es realitza una avaluació contínua durant tot el màster i en cadascun dels mòduls, d' aquesta manera es realitza un seguiment acadèmic de l' alumnat per veure el seu progrés i comprovar si va assimilant els conceptes i si és capaç d' interpretar-los i aplicar-los.

Cada mòdul s' avalua amb la puntuació de les activitats realitzades, siguin exercicis o aplicacions, treballs, exàmens o una combinació d'aquestes. En el cas dels mòduls que presenten exercicis i exàmens, per calcular la nota final del mòdul es considerarà un 40% la nota dels exercicis i un 60% la nota dels exàmens.

La realització del TFM presenta també una avaluació contínua per ajudar a regular el ritme de desenvolupament i la constància en l' esforç de l' alumnat presentant avenços del TFM en els quals el professor anirà acompanyant, orientant, revisant i avaluant. El TFM s'aprova amb una nota mínima de 5/10.

Per obtenir el títol de màster cal aprovar individualment cada mòdul i obtenir una nota final de 5/10. La nota final del màster es calcula considerant un 40% la nota del TFM i un 60% la nota mitjana de tots els mòduls.

 

En cas d'acreditar algun títol de postgrau específic en hidrogeologia es podrà sol·licitar l'adaptació del primer any o de diversos mòduls del màster propi en Hidrogeologia i Modelació (MHGM). Places limitades.

S'ofereix la possibilitat de realitzar alguns mòduls del MHGM com a cursos individuals i independents. Veure informació a Cursos Superiors Universitaris

 

 

Comparteix-ho: