Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua (en procés de substitució)

Presentació

La Mar - Màster de Ciència i Gestió Integral de l

L'aigua, element imprescindible per a la vida, és un component clau per al desenvolupament equilibrat de la nostra societat. Cada vegada són més els actors que la gestionen i se n'aborda la recerca des de múltiples àrees del coneixement.
El màster universitari de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua de la Universitat de Barcelona ofereix una formació multidisciplinària i especialitzada en les diferents àrees implicades en l'estudi de l'aigua. Aquesta formació permet als titulats obtenir els coneixements i l'experiència necessaris per esdevenir tècnics i científics capaços de comprendre els diferents aspectes tècnics, socials, econòmics, jurídics o de qualsevol tipus implicats en la gestió global i integrada de l'aigua.
El màster universitari de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua de la Universitat de Barcelona és un màster oficial de 120 crèdits que ofereix una formació multidisciplinària i especialitzada en les matèries següents: Cicle de l'Aigua, Usos i Aprofitaments de l'Aigua, Tractament d'Aigües i Recursos No Convencionals i Gestió dels Recursos Hídrics.
És un màster amb un doble vessant formatiu: el professional i el d'iniciació a la recerca. Per aquest motiu, el màster fa un èmfasi especial en les activitats formatives de caràcter pràctic. Entre aquestes activitats destaquen les visites a empreses públiques o privades relacionades amb els diferents àmbits de l'aigua, les sortides de camp a zones d'estudi on els diferents grups de recerca duen a terme projectes o a zones monitoritzades per les administracions públiques i la realització d'experiments a escala de laboratori per tal de poder incorporar-se en equips de recerca universitaris o en departaments d'R+D d'empreses. A més, els estudiants desenvolupen nombroses activitats de laboratori encaminades a adquirir les habilitats per portar a terme anàlisis químiques, microbiològiques i parasitològiques d'aigües i ser capaços d'interpretar els resultats obtinguts.
El Màster s'adreça a tots aquells llicenciats, graduats, diplomats o enginyers que pretenguin aconseguir una formació integral, transversal i holística en el camp de l'aigua.

Dades bàsiques

Interuniversitari No
Crèdits 120
Modalitat de docència Presencial
Complements de formació No
Centre de gestió Facultat de Ciències de la Terra
Places 30
Idioma de docència castellà (90 %) i anglès (10%)
Preu orientatiu per crèdit 46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2019-2020
Coordinació DIANA PUIGSERVER CUERDA
Adreça electrònica masters.ciencies.terra@ub.edu
Comparteix-ho: