Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua (en procés de substitució)

Sistema d'avaluació

Els sistemes d’avaluació poden ser: probes escrites, probes orals i treballs de caràcter individual o grupal. Tanmateix en general les probes escrites representaran entre un 60 i un 80% de la nota final mentre els mètodes complementaris d’avaluació representaran entre un 20 i un 40 % de la nota final.

En general cadascunes de les assignatures del màster especificaran els sistemes d’avaluació que utilitzaran en el pla docent de l’assignatura.

Consultar apartat de Pla docent.

Comparteix-ho: