Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua (en procés de substitució)

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB.

La sol·licitud de reconeixement de crèdits s'ha de fer en el moment d'iniciar la matricula. Més informació sobre el procediment de reconeixement de crèdits i el formulari de sol·licitud.

Comparteix-ho: