Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua (en procés de substitució)

Beques i ajuts

Conveni de mobilitat amb la Universitat de Montpeller (França)

El màster té un conveni de mobilitat en el marc del programa Erasmus+ amb la Universitat de Montpeller per dur a terme estades d'entre 4,5 i 9 mesos a la Universitat de Montpeller (França).

Convé consultar les beques i ajuts per a estudiants de màster universitari per informar-se sobre els requisits, tràmits i terminis per sol·licitar una beca o ajut.


Novetat: Beques Programa Màster+UB (Curs 2022-23)

Programa de captació d'estudiants per cursar un màster universitari i incentivar vocacions científiques al si d'un grup de recerca. Els/les becaris/àries col·laboraran en la investigació d'un grup investigador de la UB i desenvoluparan, dins del grup, un projecte de recerca que donarà com a resultat el treball final de màster.

La presentació de sol·licituds s'ha de fer entre el 26 d'abril i fins al 13 de maig del 2022.

La sol·licitud s'ha de presentar per via telemàtica a https://seu.ub.edu

Més informació sobre aquest programa a: https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/295078

 

Beques de l'Associació Internacional d'Hidrogeòlegs - Grup Espanyol

El Grup Espanyol de l´Associació Internacional d´Hidrogeòlegs (AIH-GE) ofereix beques amb la finalitat de fomentar els estudis hidrogeològics. Són ajuts destinats a graduats en matèries vinculades amb els recursos hídrics perquè puguin realitzar cursos/màsters de postgrau relacionats amb les aigües subterrànies i la càrrega lectiva dels quals sigui, almenys, de 50 ECTS d'especialització en la ciència de les aigües subterrànies.

Es convoquen dues beques anuals de 1500€ cadascuna pel curs lectiu 22/23. Aquests tipus d'ajuts comporten el compromís de les persones beneficiàries d'afiliar-se al Grup Espanyol de l'AIH durant almenys tres anys. Abans del cobrament de l'eventual ajut serà preceptiu presentar el document acreditatiu del pagament de la matrícula a la titulació corresponent.

Cal fer arribar les sol·licituds abans del 20 de setembre de 2022 a la secretaria del Grup Espanyol de l'AIH (al correu electrònic aih-ge@aih-ge.org) amb les dades personals i l'acreditació dels requisits.

Per a la concessió de les ajudes, els criteris que es tindran en compte seran:

  • el percentatge de contingut en hidrogeologia i matèries relacionades de lestudi a cursar
  • l'expedient acadèmic
  • mèrits curriculars: informes tècnics i publicacions realitzats, experiència professional, participació en reunions cientificotècniques, assistència i contribucions a congressos, seminaris, idiomes...

Tota la informació de les bases es troba a la pàgina web de l'AIH-GE, en aquest enllaç.


Informació sobre beques i ajuts

Hi ha beques i ajuts per a qualsevol etapa universitària i de tota mena: per fer recerca, participar en programes d'intercanvi, accedir a cursos d'estiu, ampliar estudis o investigar a l'estranger, treballar com a lector, fer pràctiques laborals a altres països, etc.

Comparteix-ho: