Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua (en procés de substitució)

Matrícula

MATRÍCULA  CURS  2019-20

Pas 1.  Període de matrícula

La matrícula s’ha de fer a través de l’aplicació d’automatrícula del MónUB des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. En aquesta fase cal introduir les dades personals i escollir les assignatures obligatòries i les optatives, d’acord amb l’estructura del màster. 

Dia de matrícula:  10 de setembre de les 10,00 fins a les 23 hores.

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de Modalitat de dedicació:

 

  • Temps complet: entre 49 i 60 crèdits
  • Temps parcial:   entre 20 i 48 crèdits (cal que parleu amb la coordinadora del Màster si escolliu aquesta opció)

 

Matrícula condicional com a becari

Si el curs passat no vas obtenir beca i vols fer matrícula condicional, has de sol·licitar l’acreditació econòmica que expedeix l’AGAUR 10 dies abans de la matrícula i fer la sol·licitud de la teva beca amb anterioritat a la matrícula.

Si se sol·licita una beca general o una de mobilitat s’haurà de matricular, en principi, de 60 crèdits.

 

Pas 2. Pagament de la matrícula

1. En el cas que tingueu dret a algun tipus de deducció econòmica, heu de passar per la Secretaria per adjuntar la documentació que certifiqui la possible deducció i poder modificar la matrícula.

1. Si no s'ha de fer cap tipus de modificació heu de fer efectiu el pagament abans de la data indicada en el resguard imprès.

 

Modalitats de pagament de la matrícula:

http://www.ub.edu/acad/matricula/pagament.html

Consulteu la informació dels ajuts i beques disponibles:

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/beques_ajuts/beques_ajuts.html

Més informació:    http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html

Comparteix-ho: