Models de convenis

El contingut dels models següents és orientatiu. El contingut depèn de cada cas en concret i se n’ha de tractar amb la unitat corresponent.

 1. Estades de doctorat
  1. Model de conveni EDUB per a estada de doctorand
 2. Mobilitat internacional d’estudiants
  1. Model de conveni d’intercanvi estudiants (català) (castellà) (anglès)
 3. Pràctiques no delegades en degans

/* Aquests models de conveni estan en procés d'actualització. */

 1. Model de conveni marc de pràctiques (altres)
 2. Model de conveni Universitat-Generalitat

 1. Conveni per a centre acreditat per l'EIM (model A i model B)
 2. Model de conveni d’adscripció de col·legi major