Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Sortides professionals

Els principals sectors d’ocupació del grau de  Ciències Polítiques i de l’Administració són els sectors públic i  privat, el tercer sector, la docència, la recerca i les organitzacions supranacionals.

Les principals sortides professionals de les persones graduades en Ciències Polítiques i de l'Administració són les següents:

 • Tècnic o tècnica en administracions públiques.
 • Gestor o gestora d'organitzacions: tasques de direcció, gestió i comunicació.
 • Analista de polítiques públiques.
 • Agent de desenvolupament local: execució d'accions locals; promoció de l'activitat empresarial, creació de feina i desenvolupament sostenible; participació en programes europeus; plans de participació ciutadana…
 • Analista polític: anàlisi de la societat; de les opinions, valors i actituds de ciutadans i actors polítics; de resultats electorals i escenaris polítics; d’estratègies polítiques i campanyes electorals, i supervisió d'indicadors sociopolítics.
 • Assessor i consultor o assessora i consultora.
 • Treballador o treballadora de relacions institucionals i responsabilitat social corporativa.
 • Consultor o consultora internacional: assessorament, projectes de cooperació i desenvolupament en altres països, observador internacional, mediació en crisis i conflictes.
 • Docent i investigador o investigadora.
   
Comparteix-ho: