Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 126
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Ciència Política I 1 FB 6
Història Política i Social Contemporània 1 FB 6
Instrumentarium 1 FB 6
Introducció al Dret Públic 1 FB 6
Sociologia General 1 FB 6
Ciència de l'Administració 2 FB 6
Economia Política 2 FB 6
Estructura Social 2 FB 6
Sistema Polític Espanyol 2 FB 6
Tècniques Estadístiques d'Investigació Social (TEIS) 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Economia Mundial 1 OB 6
Sistemes Polítics Comparats 1 OB 6
Tècniques Informàtiques d'Investigació Social (TIIS) 1 OB 6
Teoria Constitucional 1 OB 6
Teoria Política I 1 OB 6
Ciència Política II 2 OB 6
Dret Administratiu I 2 OB 6
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 2 OB 6
Economia Espanyola 2 OB 6
Polítiques Públiques I 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Ciència Política III 1 OB 6
Dret Administratiu II 1 OB 6
Polítiques Públiques II 1 OB 6
Teoria Política II 1 OB 6
Unió Europea: Institucions Polítiques 1 OB 6
Comportament Polític 2 OB 6
Ideologies i Moviments Polítics 2 OB 6
Assignatures Optatives 2 OT 18
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Gestió Pública 1 OB 6
Hisenda Pública 1 OB 6
Mètodes de la Ciència Política 1 OB 6
Política Internacional 1 OB 6
Treball de Fi de Grau 2 TR 12
Assignatures Optatives 2 OT 24

Itineraris i mencions

Menció en Política Comparada
Menció en Polítiques Públiques
Menció en Tècniques i Procediments
Comparteix-ho: