Universitat de Barcelona

Itinerari d'estudis simultanis: Dret + Ciències Polítiques i de l'Administració

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica (FB) 96
Obligatòria de Grau (OB) 240
Optativa 42-48
Treball final de grau 12+6
TOTAL 402

Formació Bàsica

Dret:  
Assignatures ECTS
Fonaments del Dret 6
Dret Romà 6
Principis i institucions constitucionals 6
Tècniques de treball i comunicació 6
Història del Dret 6
Dret civil de la persona 6
Economia * (o Economia Política) 6
Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte 6
Organització territorial de l’Estat 6
Total de crèdits 54

 

Ciències Polítiques i de l'Administració:  
Assignatures ECTS
Sociologia General 6
Historia Politica i Social Contemporània 6
Ciència Política I 6
Sistema Polític Espanyol 6
Estructura Social 6
Economia Política * (o Economia) 6
Ciència de l’Administració 6
Tècniques Estadístiques d’Investigació Social 6
Total de crèdits 42

 

* L’alumnat ha de cursar una de les dues assignatures. L’altra reconeixement

Formació obligatòria

Dret:  
Assignatures ECTS
Dret d'Obligacions i Contractes 9
Penes i Delictes 9
Sistema de Drets i Llibertats ** 6
Dret Internacional Públic 6
Dret Financer i Tributari 6
Fonaments del Dret Administratiu 9
Dret Processal Civil 9
Institucions de Dret Comunitari Europeu 6
Drets Reals 9
Procediments i Sistemes Tributaris 9
Dret de l'Empresa i del Mercat 6
Contractació i Activitat de l'Administració 6
Dret del Treball i la Seguretat Social 9
Dret Processal Penal 6
Dret de Societats 6
Béns Públics i Urbanisme ** 6
Dret de Família i Successions 9
Filosofia del Dret 6
Dret Internacional Privat 6
Instruments de Tràfic Empresarial 6
Treball Final de Grau 6
Total de crèdits 144

 

Ciències Polítiques i de l'Administració:  
Assignatures ECTS
Teoria Política I 6
Economia Mundial 6
Tècniques Informàtiques d’Investigació Social 6
Ciència Política II 6
Economia Espanyola 6
Polítiques Públiques I 6
Sistemes Polítics Comparats *** 6
Teoria Política II 6
Polítiques Públiques II 6
Ciència Política III 6
Comportament Polític 6
Ideologies i Moviments Polítics 6
Mètodes de la Ciència Política 6
Gestió Pública 6
Hisenda pública 6
Política Internacional*** 6
Treball Final de Grau 12
Total de crèdits 96

 

** Les assignatures Sistema de drets i llibertats + Bens públics i urbanisme cursades en el Grau de Dret es reconeixeran en el Grau de CPA amb 12 crèdits optatius.

*** Les assignatures Sistemes polítics comparats + Política internacional cursades en el Grau de CPA es reconeixeran en el Grau de Dret amb 12 crèdits optatius.

Comparteix-ho: