Universitat de Barcelona

Itinerari d'estudis simultanis: Dret + Gestió i Administració Pública

Reconeixement de crèdits

Existeixen dues modalitats de reconeixement de crèdits en les dobles titulacions: una pels nous estudiants que vulguin que es reconeguin crèdits d'assignatures d'altres ensenyaments, i una altra destinada a convalidar els crèdits que han cursat a la doble titulació.

CONVALIDACIÓ DE CRÈDITS CURSATS A ALTRES ENSENYAMENTS

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional.

SOL·LICITUD:

- Cal omplir el formulari de sol·licitud de reconeixement de crèdits i escanejar la documentació acadèmica o d´altre tipus que escaigui per internet a través de la pàgina web. Els estudiants que no estiguin matriculats a la UB hauran d’enviar per correu electrònic.

Cal que presenteu la documentació a la Secretaria d’estudiants i docència. En cas de sol·licitar reconeixement acadèmic d'activitats organitzades per la Facultat de Dret a partir del curs 2014-2015 només caldrà la documentació escanejada però no és necessari presentar-la a Secretaria.

Criteris complementaris a la normativa

CONVALIDACIÓ DE CRÈDITS CURSATS A LA DOBLE TITULACIÓ

  • Període de sol·licitud:

Es recomana sol·licitar-la quan es finalitzi qualsevol de les dues carreres. En el cas que es deixi un dels ensenyaments, s'ha de sol·licitar en el curs acadèmic en que es renuncia.

Molt Important! Cal emplenar la sol·licitud de reconeixement de crèdits (pendent) i enviar-la en un document adjunt a través d’una instància genèrica de la seu electrònica.

L’estudi de les sol·licituds i la matricula dels crèdits no té cap cost.

  • Resolució:

S'enviarà per correu electrònic.

  • Matrícula:

La matrícula dels crèdits reconeguts és farà directament des de secretaria i es podrà comprovar a: MonUB > Intranet > Consulta d’expedient i qualificacions.

Comparteix-ho: