Programes de mobilitat

El Programa de Doctorat en Dret i Ciència Política impartit per la Facultat de Dret, és l’únic programa que presenta a l’alumnat l’oportunitat de fer estades de recerca a través del Programa LERU (League of European Research Universities) PhD Exchange Scheme.

Aquest programa ofereix la possibilitat de fer estades en algunes de les diferents Universitats que participen a LERU PhD Exchange Program, la qual cosa permet augmentar la col·laboració en l’ambit de recerca entre les diferents Facultats de Dret i alhora promocionar un ensenyament jurídic innovador de màxima qualitat.

Normativa:

Doctorat en Dret i Ciència Política