Normativa i impresos

Normativa general (documents)

 

Models de portada

La Comissió acadèmica del programa de doctorat, en la reunió del 20 de juliol de 2016, va aprovar els models de portada i primera pàgina de les tesis que s'hagin de depositar d’ara en endavant, conforme als formats adjunts:

Dret

 

Ciències Polítiques

Totes les signatures d’un mateix document han de seguir el mateix format, si el document es presenta per instància genèrica, han de portar signatures electròniques, si el document es presenta a la Secretaria d’Estudiants i Docència (s’ha de demanar cita prèvia), han d’anar amb signatures manuscrites.

Tot l’alumnat que pertanyi a la UB disposa de signatura electrònica. Consulteu en aquest enllaç el procediment de la signatura.

 

Baixa

 

Modificacions de tesi 
Sol·licituds que requereixen la signatura d’un nou document de compromís:


Sol·licituds que NO requereixen la signatura d’un nou document de compromís:

 

Pla de recerca

 

Sol·licitud de pròrroga extraordinària

 

Menció Internacional

 

Cotutela

Doctorat en Dret i Ciència Política