Seguiment del pla de recerca

A partir del curs acadèmic en que s’ha acceptat el pla de recerca, la Comissió Acadèmica avaluarà, cada curs acadèmic, els avenços produïts en el pla de recerca i el document d’activitats formatives.

La Comissió Acadèmica del programa fixa el calendari i els documents específics que s’han de presentar per a dur a terme l’avaluació anual. Aquesta informació està disponible al campus virtual del programa al que l’estudiant té accés un cop formalitzada la matricula.

S’ha sol·licitar el seguiment i l’avaluació del pla de recerca de forma telemàtica a través del tràmit de doctorat de la seu electrònica de la Universitat de Barcelona. L’accés es fa amb l’autentificació UB.

Comparteix-ho: