Normativa i impresos

Matrícula 

Document de compromís

Sol·licitud de canvi de línia de recerca

 

Règim de permanència 

Sol·licitud de pròrroga

Comunicació de baixa

Sol·licitud de baixa temporal per motius personals

 

Tutoria i Direcció 

Sol·licitud de modificació de director / tutor tesi

Sol·licitud canvi règim de dedicació

 

Menció Internacional 

Sol·licitud d’estada de recerca

Sol·licitud de menció internacional