Detall

3a Jornada de Desenvolupament de Competències pels Tutors d'Estades en Pràctiques Tutelades

Notícia | 20-03-2014

El 18 de març de 2014 va tenir lloc a l'Aula Magna de la Facultat la 3ª Jornada de tutors d'Estades en Pràctiques Tutelades, amb l'objectiu de reforçar el paper formatiu del farmacèutic tutor del centre receptor -Oficina de Farmàcia o Servei de Farmàcia d'Hospital –i com estratègia docent orientada a optimitzar l'aprenentatge dels alumnes de l'assignatura per l'assoliment de les competències transversals i professionals definides al pla docent.
Aquesta jornada organitzada per la Unitat de Coordinació Docent d'Estades en Pràctiques Tutelades va comptar amb l'assistència de més d'un centenar de farmacèutics tutors de tot Catalunya, que han rebut alumnes aquests curs acadèmic.
El Degà de la Facultat va presidir la inauguració de l'acte, acompanyat per la Secretària del Consell de Col•legis Farmacèutics de Catalunya i per la Cap de Servei de Planificació Farmacèutica del Departament de Salut. Els membres de la mesa varen agrair als assistents la seva col·laboració docent i varen destacar el valor dels tutors com a referents professionals pels estudiants.
La conferència inaugural va ser impartida per la Dra. Marian March amb el tema el tutor d'Estades en Pràctiques Tutelades a l'Espai Europeu d'Educació Superior. En la seva exposició va destacar com es treballen les competències transversals en les activitats del pla docent de l'assignatura anomenades: treball d'educació farmacèutica al ciutadà, memòria formativa – reflexiva orientada a competències professionals i memòria de farmàcia pràctica, i com el tutor ha de valorar l'assoliment de les mateixes en l'informe final que ha d'emetre de l'alumne. Seguidament els professors associats M. Àngels Vía, Neus Caelles i Llorenç LLadonosa, varen presentar als assistents les activitats formatives en serveis farmacèutics en l'ús efectiu i segur dels medicaments en el pacient crònic amb funció renal disminuïda, amb malaltia respiratòria i/o cardiovascular. La professora María Rubio va exposar la importància de la protocol·litzar aquests serveis farmacèutics , i finalment les professores Irene Mangues i Pilar Giner varen motivar l'assistència en l'atenció Farmacéutica al pacient hospitalitzat. Tota la informació de la Jornada es troba disponible al web dins l'apartat docència, pràctiques tutelades, pla docent del tutor.


Comparteix-ho: