Detall

Exposició: Medicaments enllaunats a la Facultat de Farmàcia

Notícia | 29-04-2014

Organitza: Museu de la Farmàcia Catalana i Fundació Concòrdia Farmacèutica
Des del 24 d'abril de 2014 podem gaudir de l'exposició "Medicaments enllaunats" a la Facultat de Farmàcia, organitzada pel Museu de la Farmàcia catalana i Fundació Concòrdia Farmacèutica.

Quan a mitjan segle XIX molts farmacèutics decidiren preparar les seves fórmules magistrals a l'engròs o bé s'atreviren a comercialitzar els medicaments compostos descrits a les farmacopees amb el seu nom i garantia professional, s'abocaren a l'ús de la llauna. Era un material lleuger, de bon preu i que, per les seves característiques, podia resistir les inclemències ambientals; mentre que els envasos emprats fins aleshores per a la dispensació de molts preparats -els sobrets de paper, les capses de cartró o les de fullola fina de fusta- no permetien superar els terminis desitjats, ja que els productes s'humitejaven i es feien rancis, perdent la seva eficàcia terapèutica.

Es presenta una selecció d'envasos de medicaments i d'elements publicitaris, fabricats amb llauna, procedents dels fons històrics de la Fundació Concòrdia Farmacèutica i del Museu de la Farmàcia Catalana que es poden agrupar en diferents temes:

- Les llaunes d'apòsits estèrils: la llauna era l'únic material que resistia l'elevada temperatura obtinguda amb l'autoclau per a l'eliminació dels gèrmens, a la vegada que facilitava el tancament dels envasos amb una simple manipulació i en mantenia l'esterilitat.

- “Qui cara veu cara honra”: les capses de medicaments, a més de servir com a suport publicitari i informatiu de les seves accions terapèutiques i de les dades de qui els fabricava, en alguns casos, per tal de reforçar el missatge i per garantir-ne l'autenticitat, reproduïen la signatura del farmacèutic preparador i, fins i tot, un retrat.

- "Bombons", caramels i llepolies: per tal de dissimular el sabor de molts medicaments es recobrien de sucre fos o es preparaven incorporats en xocolata, polpa de fruites, etc. Així s'enganyava als infants o als mateixos adults, posant-los noms equívocs de llepolies, que aviat foren prohibits per evitar confusions.

- Publicitat: rètols, cartells, bases de calendari, els mateixos envasos i tota mena d'objectes, fins i tot joguines.

- Peces històriques i curiositats: safata de llauna emprada pel Dr. Salvador Andreu i Grau per a la fabricació de les seves cèlebres "Pastilles" contra la tos; capseta de Vaccí antivariòlic preparat a Suïssa i mostra de “Dentina” del Laboratori Cañizares, presentada en una capsa en forma d'ou.

- “Encara dura”: Les pastilles “Juanola” i les "GABA".Comparteix-ho: