Edicions anteriors

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, organitza  el “Fòrum d’Empreses de l’àmbit farmacèutic-sanitari”, per tal d’establir contactes entre els futurs graduats i alumnes dels màsters i postgraus de la Facultat  i les empreses o organitzacions que hi puguin estar interessades. D’aquest contacte estudiant-empresa en poden sorgir beques, convenis per estada en pràctiques externes o un contracte de treball.


Contacte: forum.empreses.farmacia@ub.edu