Universitat de Barcelona

Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

Sortides professionals

El màster de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari, en el qual participen diferents professionals de les ciències de la salut, es promou des de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i és el primer amb aquestes característiques que es presenta a l'Estat espanyol.

Aquest màster pretén, d'una banda, oferir una formació que afavoreixi l'entrada dels estudiants al mercat laboral i, de l'altra, ser una via per accedir a un programa de doctorat, per poder fer recerca en l'àmbit assistencial i donar respostes aplicables de manera directa, d'acord amb els paradigmes que fonamenten la pràctica basada en l'evidència.

Atès que el màster atorga un títol oficial que és vàlid a qualsevol país europeu, ofereix a l'estudiant la possibilitat d'augmentar la seva competitivitat respecte de la d'altres estudiants de l'Estat espanyol.
Comparteix-ho: