Universitat de Barcelona

Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB.

El centre ha de completar aquest text amb la informació corresponent al procediment i al calendari relacionats.

Comparteix-ho: