Universitat de Barcelona

Màster en Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Professorat

La major part del professorat del màster en Desenvolupament i Innovació d’Aliments està constituïda per professorat estable de diversos centres i departaments de la Universitat de Barcelona, amb una àmplia experiència en diferents àmbits de les ciències dels aliments i la nutrició. A causa del contingut clarament interdisciplinari del màster, també es comptarà amb professorat d’altres àmbits, com ara la bioquímica, la fisiologia, la psicologia, l’antropologia, el dret, l’economia i la biblioteconomia i documentació, entre d’altres. D’altra banda, la majoria d’aquests professors tenen també una dilatada experiència en la recerca dins l’àmbit alimentari, tant pel que fa a projectes competitius d’abast nacional i europeu com en convenis de transferència amb la indústria. Finalment, cal destacar que, en aquelles matèries en què sigui necessària, hi participaran experts de la indústria alimentària i de l’administració, així com professors i investigadors d’altres centres aliens a la Universitat de Barcelona.  

Cada coordinador d’assignatura establirà, abans de començar el curs, els calendaris i horaris corresponents d’atenció a l’alumnat i de tutoria. Aquesta informació es podrà trobar al Pla docent i a l'espai virtual corresponents a cada assignatura.

 

Si voleu contactar amb el coordinador d'una asignatura podeu trobar el seu correu electrònic i telèfon a partir del directori de la Universitat de Barcelona. Podeu consultar el nom de cada coordinador en el pla docent de l'assignatura (vegeu plans estudis) i el de tots els professors implicats als horaris.

Comparteix-ho: