Universitat de Barcelona

Màster en Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Treball final de màster

El Treball Final de Máster (TFM) és únic i amb caràcter experimental amb un contingut aplicat a la recerca i al desenvolupament en l’àmbit de la indústria alimentària i un contingut d’aplicació a la investigació i desenvolupament que realitzen els centres de I+D+i.

El TFM és una assignatura obligatòria (20 ECTS)  i es matricula amb la resta d'assignatures.

El TFM es realitza durant el segon semestre  i comprèn les activitats següents:

  • Activitats presencials
  • Teoricopràctica
  • Tutorització per grups
  • Pràctiques de laboratori (Infraestructures al Campus de l’Alimentació de Torribera. "Open lab": Laboratori Tecnològic/cuina i Sala Alella per Anàlisi Sensorial)
  • Pràctiques oral comunicatives
  • Seminari
  • Treball tutelat/dirigit
  • Aprenentatge autònom

Podeu consultar tota la informació al pla docent de l'assignatura.

 

Comparteix-ho: